Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť - vzor overený advokátskou kanceláriou

Záložná zmluva slúži na zabezpečenie pohľadávky, pričom pôvod tejto pohľadávky nie je rozhodujúci. Jej podstatou je oprávnenie veriteľa domáhať sa uspokojenia pohľadávky zo zálohu v prípade, ak pohľadávka nebude včas a riadne splnená. Záložnú zmluvu uzatvára veriteľ pohľadávky a dlžník alebo treťou osobou na strane druhej. Záložným dlžníkom je ten, kto je dlžníkom pohľadávky, záložcom je ten, kto zakladá vec, nehnuteľnosť, teda vlastník nehnuteľnosti. Osoba záložného dlžníka a záložcu v mnohých prípadoch splýva.

Záložná zmluva na nehnuteľnosť musí byť písomná. Je však možné založiť aj iné veci (hnuteľné) alebo práva. Záložná zmluva na hnuteľnú vec nemusí byť písomná.

Záložným právom možno zabezpečiť peňažnú aj nepeňažnú pohľadávku. Je možné tiež zabezpečiť pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti.

Záložné právo prichádza pri prevode alebo prechode pohľadávky na nadobúdateľa pohľadávky.

V záložnej zmluve musí byť určená pohľadávka, ktorá sa zabezpečuje a musí byť určený záloh. Pohľadávku možno zabezpečiť aj záložným právom.

Záložné právo zriadené na nehnuteľnosť sa zapisuje do katastra nehnuteľností a záložné právo zriadené na hnuteľnú vec alebo právo sa zapisuje do Centrálneho registra záložných práv.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Cena: 7,00 € s DPH
Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu?  (prihláste sa)

 

Podobné produkty

Vklad záložného práva do katastra Vklad záložného práva do katastra
Cena: 3,00 € TREND klub: 2,70 €
Vklad vlastníckeho práva do katastra Vklad vlastníckeho práva do katastra
Cena: 12,00 € TREND klub: 10,80 €
 

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií a skupín: