Žaloba na vydanie hnuteľnej veci - vzor overený advokátskou kanceláriou

Žalobou o vydanie veci sa vlastník veci domáha svojho práva na vydanie veci od osoby, ktorá má túto vec v dispozícii napr. na základe zmluvy o nájme. Podstatou danej žaloby je fakt, že medzi stranami sporu došlo v minulosti k uzatvoreniu napr. zmluvy o nájme, na základe ktorej odovzdal vlastník veci túto vec nájomcovi, aby ju tento po určitý, dohodnutý čas užíval. Nájomca mal zo zmluvy o nájme povinnosť, túto vec v dohodnutom čase, teda po uplynutí nájmu vrátiť vlastníkovi. Keďže sa tak nestalo, vlastník si svoje právo na vydanie veci uplatňuje na súde žalobou o vydanie veci.

V žalobe je nutné preukázať, že medzi stranami sporu došlo k nejakému vzťahu, na základe ktorého odovzdal vlastník vec odporcovi (napr. zmluva o nájme), navrhovateľ musí preukázať, že je vlastníkom danej veci a že odporca mu ju napriek povinnosti nevrátil.

Žaloba sa bude tak ako obvykle podávať na okresný súd sídliaci v okrese, v ktorom má odporca trvalé bydlisko.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Cena: 3,00 € s DPH
Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu?  (prihláste sa)

 

Podobné produkty

Nájomná zmluva na hnuteľnú vec PO/FO Nájomná zmluva na hnuteľnú vec PO/FO
Cena: 7,00 € TREND klub: 6,30 €
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť Darovacia zmluva na nehnuteľnosť
Cena: 12,00 € TREND klub: 10,80 €
Nájomná zmluva na hnuteľnú vec (FO/FO) Nájomná zmluva na hnuteľnú vec (FO/FO)
Cena: 12,00 € TREND klub: 10,80 €
 

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií a skupín: